Khoa học

Đề tài, dự án cấp Tỉnh, Bộ

 

Đề tài, dự án cấp Tỉnh, Bộ
 
Năm thực hiện
Tên đề tài
Đăng ký
Nội dung đề tài
2009
Xây dựng hệ thống mô phỏng hoạt động doanh nghiệp (SoMS)
Đề tài cấp Bộ
 
2009
Xây dựng hệ thống hỗ trợ Chuẩn đoán y khoa
Cấp tỉnh - Sở KHCN Đồng Nai
 
2009
Xây dựng cô cụ cung cấp thông tin virus cúm ở Việt Nam
Cấp tỉnh - Sở KHCN Đồng Nai