Sinh Viên

Thực tập tốt nghiệp

31/08/2015 07:38:23

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỢT THỰC TẬP ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2018

[ĐĂNG KÝ]
 Sinh viên đăng ký tham gia thực tập đợt 01/2018 nộp hồ sơ tại văn phòng khoa:
 - Ngày nộp: Thứ Ba, 22/12/2017
 - Ngày bắt đầu thực tập: 01/01/2018
 - Hồ sơ gồm:
 + Đơn đăng ký thực tập (theo mẫu)
 + Giấy tiếp nhận thực tập (theo mẫu, bản photo)
 + Bảo hiểm tai nạn (còn thời gian hiệu lực, bản photo)
 + Đơn cam kết của phụ huynh (nếu trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tâp)
 Lưu ý:
 - Trường hợp sinh viên chưa có công ty thực tập, thì không nộp giấy tiếp nhận, chỉ nộp đơn đăng ký.
 - Sinh viên cần làm giấy giới thiệu của Trường thì đăng ký về Khoa (Thầy Hải) trước ngày 22/12/2017.
 Chi tiết mẫu biểu hồ sơ trong file đính kèm: Download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỢT THỰC TẬP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2017

Thông báo ngày 11/12/2017

Lịch báo cáo tốt nghiệp:

- 13h00, Thứ Ba, 12/12/2017.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Thông báo ngày 18/11/2017

* Sinh viên thực tập đợt tháng 7/2017 (Không tham gia NCKH) nộp báo cáo tốt nghiệp bao gồm:
- Nộp báo cáo và hợp đồng lao động (nếu có) vào ngày: 05/12/2017 tại Văn phòng Khoa.
- Ngày tổ chức báo cáo (dự kiến): Thứ Bảy, ngày 09/12/2017
- Thủ tục liên quan khi nộp báo cáo tốt nghiệp:
+ 1 quyển báo cáo đóng lò xo (in 1 mặt, bìa cứng), 2 quyển báo cáo photo (photo 2 mặt, bìa thường để tiết kiệm chi phí)
+ Nếu sinh viên được ký hợp đồng lao động thì nộp 2 bản hợp đồng lao động công chứng, 2 bản xác nhận nhân sự đang làm việc (bản đánh máy, không viết tay)
+ Phiếu nhận xét của cơ quan đơn vị tiếp nhận thực tập (bản gốc)
+ Sổ nhật ký thực tập có nhận xét của đơn vị tiếp nhận thực tập
+ 1 đĩa CD chứa file báo cáo, file chương trình (nếu có), file scan hợp đồng + phiếu xác nhận (nếu có), file scan phiếu nhận xét đơn vị thực tập, file scan phiếu nhận xét của GVHD
=> Tất cả thủ tục được để trong bìa sơ mi có ghi họ tên và lớp
=> File hướng dẫn và các mẫu biểu trong file đính kèm

Download

Thông báo ngày 25/10/2017

- Sinh viên đăng ký tham gia NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thực tập đợt 07/2017 kết thúc thực tập vào ngày 31/10/2017.

- Nộp về Khoa phiếu nhận xét của đơn vị thực tập + sổ nhật ký

- Ngày nộp: 06/11/2017 - Tại Văn phòng khoa.
Lưu ý:
+ Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập (Download)
+ Số thực tập và phiếu phải có dấu mộc của đơn vị thực tập.
 

Thông báo ngày 10/5/2017

Sinh viên đăng ký tham gia thực tập đợt 07/2017 nộp hồ sơ tại văn phòng khoa: 

- Ngày nộp: Thứ Ba, 20/6/2017

- Ngày bắt đầu thực tập: 01/07/2017

- Hồ sơ gồm: 
+ Đơn đăng ký thực tập (theo mẫu)
+ Giấy tiếp nhận thực tập (theo mẫu. Bản photo)

+ Bảo hiểm tai nạn (còn thời gian hiệu lực, bản photo)
+ Đơn cam kết của phụ huynh (nếu trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tâp) 
Lưu ý: 
- Trường hợp sinh viên chưa có công ty thực tập, thì không nộp giấy tiếp nhận. 

- Sinh viên cần làm giấy giới thiệu của Trường thì đăng ký danh sách về lớp trưởng. Lớp trưởng nộp danh sách về Khoa (Thầy Hải) trước ngày 13/6/2017.
Chi tiết mẫu biểu hồ sơ trong file đính kèm

Download

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tin Khác