Sinh Viên

Thực tập tốt nghiệp

31/08/2015 07:38:23

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỢT THỰC TẬP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2017

Thông báo ngày 10/5/2017

Sinh viên đăng ký tham gia thực tập đợt 07/2017 nộp hồ sơ tại văn phòng khoa: 

- Ngày nộp: Thứ Ba, 20/6/2017

- Ngày bắt đầu thực tập: 01/07/2017

- Hồ sơ gồm: 
+ Đơn đăng ký thực tập (theo mẫu)
+ Giấy tiếp nhận thực tập (theo mẫu. Bản photo)

+ Bảo hiểm tai nạn (còn thời gian hiệu lực, bản photo)
+ Đơn cam kết của phụ huynh (nếu trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tâp) 
Lưu ý: 
- Trường hợp sinh viên chưa có công ty thực tập, thì không nộp giấy tiếp nhận. 

- Sinh viên cần làm giấy giới thiệu của Trường thì đăng ký danh sách về lớp trưởng. Lớp trưởng nộp danh sách về Khoa (Thầy Hải) trước ngày 13/6/2017.
Chi tiết mẫu biểu hồ sơ trong file đính kèm

Download

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tin Khác