Sinh Viên

Thực tập tốt nghiệp

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỢT THỰC TẬP ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2018

Thông báo ngày 19/5/2018

* Ngày báo cáo tốt nghiệp: Dự kiến, Thứ Bảy ngày 09/6/2018.

* Sinh viên thực tập đợt tháng 01/2018 (Không tham gia NCKH) nộp báo cáo tốt nghiệp bao gồm:
- Nộp báo cáo và hợp đồng lao động (nếu có) vào ngày:01/6/2018 tại Văn phòng Khoa.
- Thủ tục liên quan khi nộp báo cáo tốt nghiệp:
+ 1 quyển báo cáo đóng lò xo (in 1 mặt, bìa cứng), 2 quyển báo cáo photo (photo 2 mặt, bìa thường)
+ Phiếu nhận xét của cơ quan đơn vị tiếp nhận thực tập (bản gốc)
+ Sổ nhật ký thực tập có nhận xét của đơn vị tiếp nhận thực tập

+ Phiếu báo cáo tiến độ thực hiện của sinh viên (Đã thông báo trên ME)

+ Nếu sinh viên được ký hợp đồng lao động thì nộp 02 bản hợp đồng lao động (công chứng), 02 bản xác nhận nhân sự đang làm việc (bản đánh máy, không nhận bản viết tay)
+ 1 đĩa CD chứa file báo cáo, file chương trình (nếu có), file scan hợp đồng + phiếu xác nhận (nếu có), file scan phiếu nhận xét đơn vị thực tập, file scan phiếu nhận xét của GVHD.

=> Tất cả thủ tục được để trong bìa sơ mi có ghi họ tên và lớp
=> File hướng dẫn và các mẫu biểu trong file đính kèm

Download

[ĐĂNG KÝ]
 Sinh viên đăng ký tham gia thực tập đợt 01/2018 nộp hồ sơ tại văn phòng khoa:
 - Ngày nộp: Thứ Ba, 22/12/2017
 - Ngày bắt đầu thực tập: 01/01/2018
 - Hồ sơ gồm:
 + Đơn đăng ký thực tập (theo mẫu)
 + Giấy tiếp nhận thực tập (theo mẫu, bản photo)
 + Bảo hiểm tai nạn (còn thời gian hiệu lực, bản photo)
 + Đơn cam kết của phụ huynh (nếu trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tâp)
 Lưu ý:
 - Trường hợp sinh viên chưa có công ty thực tập, thì không nộp giấy tiếp nhận, chỉ nộp đơn đăng ký.
 - Sinh viên cần làm giấy giới thiệu của Trường thì đăng ký về Khoa (Thầy Hải) trước ngày 22/12/2017.
 Chi tiết mẫu biểu hồ sơ trong file đính kèm: Download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỢT THỰC TẬP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2017

Thông báo ngày 11/12/2017

Lịch báo cáo tốt nghiệp:

- 13h00, Thứ Ba, 12/12/2017.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Thông báo ngày 18/11/2017

* Sinh viên thực tập đợt tháng 7/2017 (Không tham gia NCKH) nộp báo cáo tốt nghiệp bao gồm:
- Nộp báo cáo và hợp đồng lao động (nếu có) vào ngày: 05/12/2017 tại Văn phòng Khoa.
- Ngày tổ chức báo cáo (dự kiến): Thứ Bảy, ngày 09/12/2017
- Thủ tục liên quan khi nộp báo cáo tốt nghiệp:
+ 1 quyển báo cáo đóng lò xo (in 1 mặt, bìa cứng), 2 quyển báo cáo photo (photo 2 mặt, bìa thường để tiết kiệm chi phí)
+ Nếu sinh viên được ký hợp đồng lao động thì nộp 2 bản hợp đồng lao động công chứng, 2 bản xác nhận nhân sự đang làm việc (bản đánh máy, không viết tay)
+ Phiếu nhận xét của cơ quan đơn vị tiếp nhận thực tập (bản gốc)
+ Sổ nhật ký thực tập có nhận xét của đơn vị tiếp nhận thực tập
+ 1 đĩa CD chứa file báo cáo, file chương trình (nếu có), file scan hợp đồng + phiếu xác nhận (nếu có), file scan phiếu nhận xét đơn vị thực tập, file scan phiếu nhận xét của GVHD
=> Tất cả thủ tục được để trong bìa sơ mi có ghi họ tên và lớp
=> File hướng dẫn và các mẫu biểu trong file đính kèm

Download

Thông báo ngày 25/10/2017

- Sinh viên đăng ký tham gia NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thực tập đợt 07/2017 kết thúc thực tập vào ngày 31/10/2017.

- Nộp về Khoa phiếu nhận xét của đơn vị thực tập + sổ nhật ký

- Ngày nộp: 06/11/2017 - Tại Văn phòng khoa.
Lưu ý:
+ Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập (Download)
+ Số thực tập và phiếu phải có dấu mộc của đơn vị thực tập.
 

Thông báo ngày 10/5/2017

Sinh viên đăng ký tham gia thực tập đợt 07/2017 nộp hồ sơ tại văn phòng khoa: 

- Ngày nộp: Thứ Ba, 20/6/2017

- Ngày bắt đầu thực tập: 01/07/2017

- Hồ sơ gồm: 
+ Đơn đăng ký thực tập (theo mẫu)
+ Giấy tiếp nhận thực tập (theo mẫu. Bản photo)

+ Bảo hiểm tai nạn (còn thời gian hiệu lực, bản photo)
+ Đơn cam kết của phụ huynh (nếu trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tâp) 
Lưu ý: 
- Trường hợp sinh viên chưa có công ty thực tập, thì không nộp giấy tiếp nhận. 

- Sinh viên cần làm giấy giới thiệu của Trường thì đăng ký danh sách về lớp trưởng. Lớp trưởng nộp danh sách về Khoa (Thầy Hải) trước ngày 13/6/2017.
Chi tiết mẫu biểu hồ sơ trong file đính kèm

Download