Sinh Viên

Lịch thi học kỳ

Năm học 2017-2018

[LỊCH THI TỪ THÁNG 4/2018]

Khoa update trên mục Bản tin Khoa Công nghệ thông tin, trang Me.lhu.edu.vn

[LỊCH THI THÁNG 01-02/2018]

Download

[LỊCH THI THÁNG 12]
Môn thi: Pháp luật đại cương
Ngày thi: Thứ Ba, 05/12/2017
Giờ & phòng thi: 18h00, G205.

LỊCH THI THÁNG 11/2017

Ghi chú : PM01:C204 - PM02:C203 - PM03:C303 - PM04:C301 - PM05:C404
PM06:C403 - PM07:C402 - PM08:C401 - PM09:C504 - PM10:C502