Sinh Viên[CNTT] Quy trình chuyển Khoa , chuyển Trường

1. Chuyển từ Khoa A sang Khoa B trong LHU

1.1 Sinh viên muốn chuyển Khoa trong nội bộ Trường có thể nộp đơn đăng ký và bảng điểm lấy được từ Khoa A sang Khoa B để họ xem xét.
1.2 Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Khoa B có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký và theo đó thông báo cho sinh viên về quyết định chính thức của họ.
1.3 Nếu được chấp nhận, sinh viên nộp đơn xin chuyển trường kèm theo thư chấp nhận của Khoa B sang Khoa A.
1.4 Khoa A xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký:

- Nếu đồng ý, Khoa A phê duyệt và chuyển quyết định của họ đến Phòng Giáo vụ để họ làm thủ tục chuyển các sinh viên được chấp nhận từ Khoa A sang Khoa B và lưu trữ hồ sơ.

Điều kiện chuyển Khoa:
- Điểm đầu vào đại học của chương trình học mà sinh viên đang theo học ít nhất phải bằng hoặc cao hơn điểm yêu cầu của Khoa tiếp nhận.
- Lãnh đạo hai Khoa có văn bản đồng ý chính thức cho việc chuyển Khoa.
- Sinh viên làm thủ tục chuyển ngành vào tháng 07 và tháng 12 hàng năm.
- Chỉ điểm các môn tương đương mới được chuyển điểm.

2. Thủ tục chuyển sinh viên từ các cơ sở khác đến LHU

2.1 Sinh viên muốn chuyển đến LHU phải nộp hồ sơ đăng ký của mình (bao gồm cả bảng điểm) cho Văn phòng Học vụ  của LHU.
2.2 Phòng Học vụ của LHU chuyển hồ sơ đăng ký đến Khoa có liên quan để cung cấp chương trình mà sinh viên mong đợi.
2.3 Khoa xem xét các tài liệu và quyết định nếu sinh viên được nhận. Nếu một sinh viên được chấp nhận, Khoa sẽ quyết định các khóa học và điểm số của họ đủ điều kiện để được chuyển tiếp và những gì sẽ được học tại Khoa; nếu không, Khoa nêu lý do tại sao đơn đăng ký bị từ chối.
2.4 Khoa đệ trình các quyết định chính thức của họ lên phòng Học vụ của LHU;
2.5 Phòng Học vụ đệ trình các tài liệu liên quan để Hiệu trưởng LHU chính thức phê duyệt và theo đó thông báo kết quả cuối cùng cho sinh viên.
2.6 Sinh viên được chấp nhận nộp hồ sơ chuyển giao hồ sơ đến các cơ quan liên quan tại cơ sở của mình để được Hiệu trưởng chính thức phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, sinh viên ấy nộp thư chấp thuận cho phòng Học vụ của LHU để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

3. Thủ tục sinh viên LHU chuyển trường

3.1 Một sinh viên muốn chuyển sang một cơ sở giáo dục khác phải nộp các tài liệu đăng ký chính thức cùng với sự đồng ý chính thức của trường tiếp nhận cho phòng Học vụ của LHU.
3.2 Phòng Học vụ của LHU xem xét đơn đăng ký và đã được Hiệu trưởng LHU chấp thuận.
3.3 Phòng Học vụcủa LHU thông báo đến các Khoa liên quan, ghi nhận các thông tin liên quan và cung cấp các giấy tờ cần thiết cho ứng viên.
* Điều kiện chuyển nhượng:
3.4 Trong quá trình học tập, gia đình chuyển đi nơi khác xa hoặc gặp khó khăn cần chuyển đến trường gần gia đình để có điều kiện học tập tốt hơn;
3.5 Trường tiếp nhận cung cấp chuyên ngành/ngành học tương tự với trường hiện tại.
3.6 Sinh viên nhận được các thỏa thuận chính thức của Hiệu trưởng ở hai cơ sở.
3.7 Điểm kiểm tra đầu vào của sinh viên tối thiểu bằng điểm xét tuyển tối thiểu mà cơ sở tiếp nhận yêu cầu.
- Sinh viên đang sống tại các khu vực nhập học do trường tiếp nhận chỉ định;
- Sinh viênkhông phải là sinh viên năm nhất cũng không phải là sinh viên năm cuối;
- Sinh viên không bị trừng phạt cảnh cáo hoặc nghiêm khắc hơn.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  257,981       1/225