Chuyển giao công nghệ - Giải thưởng công nghệ

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động và Khoa học  »  Chuyển giao công nghệ - Giải thưởng công nghệ


Danh sách dự án/hợp đồng chuyển giao công nghệ giai đoạn 5/2019-5/2020

STT Tên Dự án/ Hợp   đồng Đơn vị tiếp nhận Giá trị HĐ Năm thực hiện Số/No. HĐ
1 Cung   cấp bộ đo nhiệt độ nâng tự động và rửa tay tự động Bệnh   viện Đồng Nai 25,980,000 2020 Số   83/2020/HĐKT/BVĐN2
2 Cung   cấp bộ đo nhiệt độ nâng tự động và rửa tay tự động Công   ty TNHH Thương mại dịch vụ ELLIPSE 16,336,000 2020 25/HĐ-DHLH
3 Cung   cấp bộ đo nhiệt độ tự động Công   ty TNHH Đức Phát 8,000,000 2020 P.O
4 Cung   cấp bộ đo nhiệt tự động kết hợp khẩu trang - Phiên bản Plus Công   ty TNHH Dahom 13,600,000 2020 P.O
5 Cung   cấp bộ đo nhiệt độ tự động phiên bản Basic và Plus Đại học Lạc Hồng 48,842,000 2020 P.O
Tổng số tiền thu từ các hợp đồng CGCN: 112,758,000

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  26,213       1/466