Hoạt động khác

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động khác

Lịch tiếp sinh viên của GV, CVHT

Lịch gặp sinh viên của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

*Lưu ý: Ngoài lịch cố định như trong bảng, sinh viên có thể chủ động liên hệ qua e-mail/ số điện thoại của giảng viên để găp vào các giờ khác trong tuần.

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng         Phan Thị Hường (B302-LAB) Nguyễn Vũ Duy Quang (B301-VPK)
Chiều Trần Thanh Hải (13h00-14h00)

Tạ Nguyễn (B301-VPK. 13h00-14h00)

Nguyễn Minh Sơn (B302-LAB)

       
Tối Phạm Công Xuyên (B301-VPK. 18h30-19h30) Đoàn Thiện Minh (B301-VPK. 18h00-19h00)