Hoạt động khác

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động khác

Thông báo có thể giảm học phí cho sinh viên đang theo học tại trường

 THÔNG BÁO MỚI NHẤT CỦA LHU - CÓ TJEER GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG.

- Dựa vào thông báo số 238/TBKL-BCĐ của trường Đại học Lạc Hồng ngày 23/04/2020.
- Nhà trường có thể giảm 10% học phí dành cho sinh viên đang theo học tại trường.