Hoạt động khác

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động khác

Lịch tiếp sinh viên của GV, CVHT

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng       Thầy Minh Cô Hường Thầy Minh Phúc
Chiều Thầy Quang

Thầy Nguyễn

(1pm - 2:30pm)

  Thầy Sơn Thầy Hải  
Tối