Tin tức & Sự kiện


Khoa của tôi


Từ khi thành lập đến nay, khoa Công nghệ thông tin luôn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học giáo viên, sinh viên với các đề tài ngày một chất lượng hơn và đã chuyển giao ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có việc làm là 100%.
Nhiều cựu sinh viên hiện đang giữ các chức vụ quan trọng trong công ty hoặc đang học thạc sỹ và nghiên cứu sinh.
© 2018 Đại học Lạc Hồng